Kräft­tju­var kas­ta­de fångsten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Polisen i Jön­kö­ping har ta­git sä­song­ens förs­ta kräft­tju­var. Fy­ra män greps på tis­dags­mor­go­nen i när­he­ten av Vär­na­mo se­dan de slängt ut bå­de fis­ke­ut­rust­ning och kräf­tor ur sin bil när po­lis när­ma­de sig.

– Nor­malt bru­kar in­te den här ty­pen av ären­den kom­ma igång för­rän mit­ten av au­gusti. Nu fick vi sam­tal om en ving­lig bil­färd och åk­te ut för att gö­ra en kon­troll. Det var när patrul­len åk­te ef­ter for­do­net som man såg att det kas­tats ut sa­ker, sä­ger Han­na An­ders­son vid Jön­kö­pings­po­li­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.