Vill få folk att äta ma­ne­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VETENSKAP. Genom en ny till­red­nings­me­tod vill dans­ka fors­ka­re få fler män­ni­skor att äta ma­ne­ter. Med hjälp av eta­nol har fors­kar­na lyc­kats få de ge­lé­ak­ti­ga dju­ren att an­ta en mer kris­pig form, rap­por­te­rar Ve­ten­skaps­ra­di­on. De till­red­da ma­ne­ter­na ska på­min­na li­te om po­tati­schips.

Ma­ne­ter äts se­dan år­tu­sen­den i Asi­en, men där an­vänds en tra­di­tio­nell me­tod där havs­dju­ren tor­kas i om­kring en må­nad. Med den dans­ka me­to­den tar tork­nings­pro­ces­sen ba­ra någ­ra da­gar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.