I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. Topp­mö­te, ”Die­sel Sum­mit” i Ber­lin för att hit­ta lös­ning­ar på die­sel­mo­to­rer­nas ut­släpp.

■■BRASILIEN. Be­slut ska fat­tas om Bra­si­li­ens pre­si­dent Michel Te­mer ska stäl­las in­för rät­te­gång för an­kla­gel­ser om mut­brott.

■■HÅLLBAR FRAMTID. Prin­ses­san So­fia del­tar i håll­bar­hets- och fram­tids­kon­fe­rens A Sustai­nab­le To­mor­row i Båstad.

■■SOMMARPRAT. Ar­tis­ten Mi­ri­am Bry­ant som­marpra­tar i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.