2 AU­GUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Ka­rin och Kaj­sa namns­dag. Ka­rin är en svensk form av Ka­ta­ri­na som i sin tur kom­mer från gre­kis­kans kat­ha­ros, som be­ty­der ren, kysk. Nam­net kom hit på 1400-ta­let och har länge va­rit po­pu­lärt. Det är i dag num­mer fy­ra bland Sve­ri­ges van­li­gas­te kvin­no­namn. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Ka­rin (Ca­rin) är 60 år. Om­kring 168 000 bär nam­net, cir­ka 71 000 kal­las så. Kaj­sa är ett smek­namn för Ka­rin. Det bör­ja­de an­vän­das på 1500-ta­let och in­led­de en förs­ta po­pu­la­ri­tets­pe­ri­od på 1700-ta­let. Cir­ka 14 000 he­ter Kaj­sa och om­kring 10 000 har det som förs­ta för­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.