Grat­tis Os­kar

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Os­kar Pe­ters­son på Ström­ma­berg 7 i Tvåå­ker fyl­ler den 3 au­gusti 30 år.

Os­kar är upp­vux­en i Älm­hult och ut­bil­dad gym­na­sie­lä­ra­re på lä­rar­pro­gram­met i Kal­mar. Han un­der­vi­sar i id­rott och häl­sa samt bild och me­dia. Fa­mil­jen be­står av fäst­mön Elin och de­ras fem barn Dex­ter, Enéa, Zel­da, Hel­ly och Bon­nie. Till Os­kars in­tres­sen hör hem och fa­milj, skog och träd­gård men ock­så sport och re­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.