Tips: Tri­ons råd för bra bil­der

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Var in­te rädd. Tänk som krigs­fo­to­gra­fer­na vid fron­ten! * Ta många, många bil­der! I dag be­hö­ver man in­te va­ra rädd för att fil­men ska ta slut, ut­rus­ta dig med fle­ra min­neskort. * Känn din ka­me­ra och ob­jek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.