Valinge väg­de lätt mot se­ri­efa­vo­ri­ten Jitex

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

”De spe­lar en oer­hört snabb fotboll och har ett rik­tigt spel­skick­ligt lag.”

TO­BI­AS EKDAHL Valinge-trä­na­ren om Jitex

Det var ba­ra att kon­sta­te­ra – Jitex Möln­dal var num­ret för stort för Valinge. Se­gern för se­ri­e­le­da­ren var odis­ku­ta­bel.

JITEX MÖLN­DAL VALINGE

(1–0)

4 0

– Det kan lå­ta kons­tigt att häv­da att vi gjor­de en bra match när man får stryk med fy­ra bol­lar, sa Valinge-trä­na­ren To­bi­as Ekdahl.

– Men tje­jer­na gjor­de en ge­di­gen in­sats, käm­pa­de och slet mot ett över­mäk­tigt mot­stånd.

Det stod dock ba­ra 1–0 i pa­us och in­nan 2–0-må­let föll ha­de Valinge en bra pe­ri­od sam­ti­digt som Jitex in­te ha­de full fart på sitt snabb spel.

– Så 2–0 kom rik­tigt psy­ko­lo­giskt. Men de­ras se­ger var klart rätt­vis. De spe­lar en oer­hört snabb fotboll och har ett rik­tigt spel­skick­ligt lag, be­röm­de Ekdahl.

HAN TYCK­TE ATT två av bak­läng­es­mål var av det bil­li­ga­re sla­get, men sam­ti­digt gjor­de Valinge­mål­vak­ten ett an­tal fins rädd­ning­ar och Valinge und­vek en än stör­re för­lust.

– Nu har vi av­ver­kat topp­la­get och det är in­te mot Jitex som vi ska ploc­ka po­äng. Men att kun­na spe­la oss till en plats i mit­ten av ta­bel­len, det är vårt mål, sa Ekdahl.

HAN VAL­DE ATT ge be­röm till al­la si­na spe­la­re för en väl ge­nom­förd match. Att det se­dan in­te räck­te till mot se­ri­efa­vo­ri­ten, var en an­nan histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.