Fak­ta: Ar­mand Duplan­tis

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Namn: Ar­mand ”Mon­do” Duplan­tis. * Född: 10 no­vem­ber 1999 (17 år)

* Me­ri­ter: In­ne­har det svens­ka re­kor­det, tilli­ka ju­ni­or­världs­re­kor­det ut­om­hus (5,90). Fy­ra (på 5,71) vid Di­a­mond Le­a­gu­e­de­bu­ten i maj i Eu­ge­ne, Ore­gon. Vann för drygt en vec­ka se­dan Jem-guld. * Öv­rigt: Bor i Lou­i­si­a­na där han täv­lar som ama­tör för La­fay­et­te High School. Täv­lar i Sve­ri­ge för Upsa­la IF. Kal­lar sig ”Mon­do, ett smek­namn han fick av en ita­li­ensk kom­pis som tyck­te han var bäst i värl­den (mon­do) på stav­hopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.