Sam She­pard av­li­den

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Skå­de­spe­la­ren och dra­ma­ti­kern har av­li­dit i nerv­sjuk­do­men ALS, skri­ver The New York Ti­mes. She­pard som­na­de in i sitt hem i Ken­tucky om­gi­ven av si­na barn och syst­rar.

She­pard Oscarsno­mi­ne­ra­des 1984 för bäs­ta man­li­ga bi­roll för sin pre­sta­tion som Chuck Ye­a­ger i Rät­ta vir­ket. Han har ock­så med­ver­kat i Black hawk down, Mor­det på Jes­se Ja­mes av ynk­ryg­gen Ro­bert Ford och En fa­milj – Au­gust: Osage County. En av She­pards sista in­sat­ser blev som roll­fi­gu­ren Ro­bert Ray­burn i Net­flix-se­ri­en Blo­od­li­ne.

För­u­tom skå­de­spe­le­ri­et ha­de She­pard en kar­riär som ma­nus­för­fat­ta­re och dra­ma­ti­ker. 1979 fick han Pu­lit­zer­pri­set för sin pjäs Bu­ri­ed child. Han ha­de även chans på pri­set yt­ter­li­ga­re två gång­er med pjä­ser­na True west och Fool for lo­ve. De bå­da sat­tes se­na­re upp på Bro­ad­way. She­pard be­trak­tas av fle­ra kri­ti­ker som den mest ori­gi­nel­la rös­ten i sin ge­ne­ra­tion.

Från 1982 till 2009 var She­pard till­sam­mans med Jes­si­ca Lange som han har två barn med. De möt­tes un­der in­spel­ning­en av Oscarsno­mi­ne­ra­de Fran­ces.

Sam She­pard blev 73 år gam­mal. (TT)

Bild: ANDREW MEDICHINI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.