Leif Kronlund får Tho­re Ehr­ling-pris

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MUSIK: Mång­å­ri­ge ka­pell­mäs­ta­ren Leif Kronlund till­de­las Tho­re Ehr­ling-sti­pen­di­et.

”Kronlund har se­dan många år ar­be­tat helt i Tho­re Ehr­lings an­da, fram­för allt med sitt stor­band som va­rit plant­sko­la för svens­ka jazz­mu­si­ker på sam­ma sätt som Ehr­lings”, skri­ver ju­ryn.

Tho­re Ehr­ling var en stil­bildan­de or­kes­ter­le­da­re och trum­pe­ta­re. Sti­pen­di­et som in­stif­ta­des till hans ära de­las ut av bland an­nat Mu­si­ker­för­bun­det, Stim och Fol­kets hus och par­ker. Pri­set be­står av 25000 kro­nor och en li­to­gra­fi av konst­nä­ren Jo­nas Fredén.

86-åri­ge Leif Kronlund till­de­la­des ti­di­ga­re i år kung­ens me­dalj av åt­ton­de stor­le­ken i Se­ra­fi­mor­dens band, för si­na in­sat­ser in­om mu­si­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.