Fak­ta: Du­el­len

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

SVT:S nya sats­ning Du­el­len har pre­miär i au­gusti, pro­gram­met kom­mer att vi­sas åt­ta lör­da­gar 20.00 i SVT1.

I var­je pro­gram täv­lar 20 lag, med tre per­so­ner i var­je.

La­gen ska gis­sa på ut­gång­en i sex oli­ka du­el­ler. Tit­tar­na kan ock­så gis­sa om du­el­ler­na i en app, Du­o­ap­pen.

Pro­gram­met har vi­sats tre sä­song­er i DR, Dan­marks mot­sva­rig­het till SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.