Fäng­el­se­vakt flyr och blir ja­gad

En fäng­el­se­vakt dras in i ett far­ligt spel i den brit­tis­ka mi­ni­se­ri­en ”På fel si­da av la­gen”.

Hallands Nyheter - - Tvguide - Emi­lie Tör­nqvist

Den brit­tis­ke skå­de­spe­la­ren Philip Gle­nis­ter är känd från fil­mer som ”King­dom of he­a­ven” och ”Ka­len­der­flic­kor­na”. Men främst har han gjort suc­cé som 1970-tals­snu­ten Ge­ne Hunt i se­ri­er­na ”Li­fe on Mars” och ”As­hes to as­hes”. Nu ska han åter sät­ta skur­kar på plats, i rol­len som fäng­el­se­vak­ten Da­vid Mur­doch. Men i den brit­tis­ka thril­ler­se­ri­en ”På fel si­da av la­gen” blir fäng­el­se­vak­ten själv ja­gad.

I den förs­ta de­len får Mur­doch ett te­le­fon­sam­tal där han upp­ma­nas att hjäl­pa till att fri­ta in­ter­nen Ju­les Ho­pe. Och per­so­nen som ring­er har en håll­ha­ke på Mur­doch. Snart be­fin­ner sig bå­de Ho­pe och Mur­doch på flykt. Ho­pe spe­las av My­an­na

Bu­ring, som har spe­lat hem­bi­trä­det Ed­na i se­ri­en ”Down­ton Ab­bey”.

Foto: Ben Blac­kall

In­ter­nen Ju­les Ho­pe (My­an­na Bu­ring) får hjälp av fäng­el­se­vak­ten Mur­doch (Philip Gle­nis­ter).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.