Brand i trak­tor

Hallands Nyheter - - Varberg -

TVÅÅKER: Un­der tis­dags­mor­go­nen bör­ja­de en trak­tor, som stod i ett ga­rage, att brin­na på en plats ut­an­för Tvååker. Po­lis och rädd­nings­tjänst lar­ma­des till platsen. Det fö­re­lig­ger ing­en miss­tan­ke om brott och ing­en per­son ska ha kom­mit till ska­da. Trak­torn fick om­fat­tan­de brand­ska­dor och ta­ket i ga­ra­get blev brand­ska­dat. Det är oklart var­för det bör­ja­de brin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.