Liv­mo­der ope­re­ra­des bort – sjuk­hu­set an­mä­ler

Hallands Nyheter - - Nyheter - TT

Hal­lands sjuk­hus har an­mält en hän­del­se där en kvin­nas liv­mo­der ope­re­ra­des bort i sam­band med en job­big för­loss­ning.

På grund av ho­tan­de sy­re­brist hos bar­net togs be­slut om att gö­ra ett akut kej­sar­snitt, men i sam­band med kej­sar­snit­tet drab­ba­des kvin­nan av sto­ra blöd­ning­ar. Bar­net föd­des friskt, men för att stop­pa blöd­ning­ar­na tving­a­des lä­kar­na att ope­re­ra bort mam­mans liv­mo­der.

– Trots att det var er­far­na ki­rur­ger som gjor­de ade­kva­ta åt­gär­der så kun­de man helt en­kelt in­te stop­pa blöd­ning­en. Så för att räd­da hen­nes liv fick man ta bort liv­mo­dern, sä­ger Bir­git­ta La­gerqvist, che­flä­ka­re på Hal­lands sjuk­hus.

TROTS ATT ÅTGÄRDEN gjor­des i syf­tet att räd­da kvin­nas liv så kan det in­träf­fa­de be­skri­vas som en vård­ska­da, och där­för har sjuk­hu­set an­mält sig själv till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg.

– Det be­hö­ver in­te nöd­vän­digt­vis hand­la om att det ta­gits fel­ak­ti­ga åt­gär­der, men det som in­träf­fa­de på­ver­kar ju pa­ti­en­ten för res­ten av li­vet. Kvin­nan har fått hjälp med att be­ar­be­ta si­tu­a­tio­nen, men hon har för­stås sorg, sä­ger Bir­git­ta La­gerqvist.

AR­KIV­BILD:CHRISTINE OLSSON/TT

ANMÄLAN. Bar­net föd­des friskt, men lä­kar­na tving­a­des ope­re­ra bort kvin­nans liv­mo­der för att hon in­te skul­le dö av blöd­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.