FAK­TA: In­teg­ra­tions­pro­jek­tet

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* I Halm­stad har lik­nan­de pro­jekt ge­nom­förts mel­lan stu­den­ter, an­nars är sats­ning­en ny i Hal­land.

* Fo­kus lig­ger på att få in ny­an­län­da på ar­bets­mark­na­den, men även eta­ble­ra kon­tak­ter mel­lan grup­per.

* Det mesta av kost­na­der­na har gått till att täc­ka en kom­mu­nan­ställds halv­tids­tjänst.

* Från bör­jan är detta ett Eu­pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.