Jakt med he­li­kop­ter

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Som HN skrev i går sågs he­li­kopt­rar fly­ga över Fal­ken­berg un­der tis­da­gen. Det vi­sa­de sig hand­la om två oli­ka ären­den – dels en po­lishe­li­kop­ter och dels den tu­rist­he­li­kop­ter som vi skrev om i går­da­gens tid­ning. Po­lis­pa­trul­ler tog strax ef­ter lunch­tid på tis­da­gen hjälp av he­li­kop­ter i sö­kan­det ef­ter en per­son. Det var när patrul­len fick syn på en bil som ti­di­ga­re an­mälts stu­len i Var­berg som de följ­de ef­ter och för­sök­te få stopp på fö­ra­ren. Den­ne val­de då att dum­pa bi­len och ge sig av till fots. He­li­kop­ter bistod i sö­kan­det men fö­ra­ren hit­ta­des in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.