Man slog sin fru – döms för miss­han­del

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En man i 40-års­ål­dern bosatt i Fal­ken­bergs kom­mun har dömts för miss­han­del mot sin fru. Kvin­nan an­mäl­de fle­ra fall av miss­han­del, men man­nen döms ba­ra för ett av des­sa till­fäl­len. Han ska ha sla­git hen­ne fle­ra gång­er, bland an­nat över ögat, knuf­fat hen­ne så hon ram­lat om­kull och tram­pat på hen­ne. När hon för­sökt läm­na bo­sta­den har han ta­git stryp­grepp om hen­nes hals. Han döms nu till fy­ra må­na­ders fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.