Man Jo-an­mä­ler mans­fri fes­ti­val

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: I vec­kan nap­pa­de des­ti­na­tions­ut­veck­la­ren Kristjan Fan­nar, Fal­ken­bergs kom­mun på idén att stöd­ja den mans­fria fes­ti­val som ko­mi­kern Em­ma Knyc­ka­re pla­ne­rar. Nu har en man an­mält kom­mu­nen till ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen. I sin anmälan skri­ver han ”Fal­ken­berg pla­ne­rar att ord­na en mu­sik­fes­ti­val där en­dast kvin­nor får kom­ma. Ej män” och me­nar att det bry­ter mot re­ge­rings­for­men och dis­kri­mi­ne­rings­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.