Köp med falskt kör­kort

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

UL­LA­RED: Po­li­sen till­kal­la­des un­der mån­dags­kväl­len till en bu­tik i Ul­la­red ef­ter att de fått upp­gif­ter om att nå­gon höll på att be­gå ett brott. En man ska med hjälp av ett kör­kort i en annan per­sons namn ha för­sökt kö­pa en mo­bil­te­le­fon. Man­nen är nu miss­tänkt för ur­kunds­för­falsk­ning och bru­kan­de av falsk ur­kund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.