”Kim en knub­big ho­runge”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■FILIPPINERNA. Nord­ko­re­as ledare Kim Jong­un står in­te högt i kurs hos den fi­lip­pins­ke pre­si­den­ten Rod­ri­go Du­ter­te. Da­gar in­nan Du­ter­te ska stå värd för ett in­ter­na­tio­nellt mö­te med an­led­ning av Pyon­gy­an­gre­gi­mens ro­bot­tes­ter fy­rar han av en rad för­o­lämp­ning­ar mot dik­ta­torn.

– Den där Kim Jong­un är en pa­jas. Han le­ker med far­li­ga lek­sa­ker, den pa­ja­sen.

– Låt er in­te lu­ras av det där knub­bi­ga an­sik­tet som ser så snällt ut. Den ho­rung­en. Om han be­går ett en­da miss­tag kom­mer han att öde­läg­ga hal­va Asi­en. (Tt­afp­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.