BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag stäl­ler sig country­ar­tis­ten Em­my Lou Har­ris på Sto­ra Sce­nen på Li­se­berg för den and­ra av si­na två Sve­ri­ge­spel­ning­ar. Po­la­pris­ta­ga­ren för 2015 be­skrevs vid pris­ut­del­ning­en som ”fö­re­gång­a­ren, fö­re­bil­den och le­gen­den in­om den ame­ri­kans­ka mu­si­ken”. Ef­ter drygt 40 år som ar­tist, låt­skri­va­re och pro­du­cent har hon en re­jäl låt­ka­ta­log att ösa ur. Till Var­bergs am­bu­lans, Le­na med med­ar­be­ta­re som kom och häm­ta­de mig den 22/7 och kör­de mig till Halm­stad la­sa­rett. Ni kun­de verk­li­gen ge trygg­het och med­mänsk­lig­het i ert ar­be­te. Ni var guld vär­da. En stor kram!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.