3 AU­GUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Tage är danskt och kom­mer av forn­dans­kans Ta­ki, ”ar­vinge”, ”mot­ta­ga­re” el­ler ”bor­gensman”. I dag är me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Tage 49. Om­kring 13 00 he­ter så, cir­ka 4 600 har det som till­tals­namn. Till Ar­ne och Kerstin Svahn och Kjell och Kristi­na Svahn för en trev­lig kväll på Skat­ta­red från oss al­la. Tack!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.