Li­te om: Lin­néa Koll­berg

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: Fyll­de 25 år den 10 maj. * Född: I Var­berg, upp­vux­en i Tvååker och So­ta­red. * Bor: I Lund. * Fa­milj: Sam­bon Fred­rik, för­äld­rar och sys­ko­nen Jo­han, 23 år, och Ma­ria, 16 år. * Gör: In­gen­jör på Sun­car­bon. * Utbildning: Femå­rig ci­vilin­gen­jörs­ut­bild­ning i eko- och system­tek­nik vid Lunds Tek­nis­ka Hög­sko­la. * In­tres­sen: Mat­lag­ning, whis­ky, um­gås med vän­ner och gran­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.