HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 55 år se­dan, 1962, fi­ra­de stats­mi­nis­ter

sin namns­dag med att ham­na i en smär­re tre­bilskrock i Stock­holm. Bakom rat­ten satt hans hust­ru Ai­na som in­te var nå­gon ovan bil­fö­ra­re; ef­tersom hen­nes ma­ke var­ken ha­de kör­kort el­ler chauf­för var det Ai­na Er­lan­der som skjut­sa­de ho­nom dit han skul­le, så­väl till Ro­sen­bad som på valtur­né.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.