FÖDELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 76 år se­dan, 1941, föd­des Mart­ha Ste­wart, en ame­ri­kansk af­färs­kvin­na, för­fat­ta­re och tv-pro­fil. Hon har ett fram­gångs­rikt bo­lag in­om livsstils­seg­men­tet– mat­lag­ning, in­red­ning med me­ra – som har pro­du­ce­rat bäst­säl­jan­de böc­ker, tv-pro­gram med hen­ne själv som pro­gram­le­da­re och livsstils­ma­ga­si­net Mart­ha Ste­wart Living ma­ga­zi­ne. 2004 döm­des hon för in­si­der­brott till fäng­el­se, men gjor­de stor­sti­lad come­back ef­ter fri­släp­pan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.