Svenskt me­dalj­regn i EM

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Det blev bå­de guld och sil­ver för Sve­ri­ge i vilt­mål, re­gel­bund­na lopp. Jesper Nyberg vann fö­re Emil Martins­son – och till­sam­mans med Ric­kard Jo­hans­son blev det dess­utom guld och re­kord i lag i Ba­ku.

För förs­ta da­gen i skytte-em i Ba­ku var det vind­stil­la. Det lå­ter som per­fek­ta för­ut­sätt­ning­ar men den aze­ris­ka vär­men blev där­med än­nu job­bi­ga­re att hands­kas med och täv­ling­en i vilt­mål, re­gel­bund­na lopp, en pärs.

”Jag är jät­te­nöjd med kil­lar­na, att de or­kar hål­la ihop skyt­tet i vär­men”, sä­ger lands­lags­le­da­ren Carl-hen­rik Gill­jam i ett press­med­de­lan­de.

”Jag är nöjd, sköt som jag ha­de tänkt. Jag har ing­et in­di­vi­du­ellt guld in­nan.” JESPER NYBERG

guld­me­dal­jör

Svens­kar­na in­te ba­ra höll ihop skyt­tet – de sköt klart bäst. Jesper Nyberg tog guld på 591 po­äng fö­re Emil Martins­son på 589.

”Jag är nöjd, sköt som jag ha­de tänkt. Jag har ing­et in­di­vi­du­ellt guld in­nan, så det mås­te va­ra det bäs­ta (jag gjort)”, sä­ger Nyberg.

MARTINS­SON INLEDDE MED 299 po­äng på de 30 förs­ta skot­ten.

”Det gick över för­vän­tan, lyc­ka­des hål­la ner­ver­na i styr. Men 299 tär i skal­len och där­för bör­ja­de snabb­lop­pen knac­kigt”, sä­ger Martins­son.

Ric­kard Jo­hans­son blev nia på 582 po­äng vil­ket in­ne­bar ett nytt svenskt lands­lags­re­kord i lag. Med to­talt 1 762 po­äng blev Sve­ri­ges guld­mar­gi­nal 17 po­äng till sil­ver­me­dal­jö­ren Ryss­land och bronsla­get Fin­land.

Bild: JO­NAS EDMAN/ SVENS­KA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

DUBBLA MEDALJER. Emil Martins­son tog sil­ver in­di­vi­du­ellt och guld i lag i vilt­mål, re­gel­bund­na lopp, i skytte-em.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.