Suc­cé­du­on för­läng­er med Si­ri­us

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Kim Bergs­trand och Thomas La­ger­löf har gjort suc­cé i Si­ri­us. Du­on, som har trä­nat la­get se­dan 2012, har nu för­längt si­na kon­trakt med tre sä­song­er.

”Det är oer­hört gläd­jan­de att vi har lyc­kats för­länga av­ta­len med två av Sve­ri­ges ab­so­lut bäs­ta trä­na­re. Minst li­ka gläd­jan­de är att av­ta­len lö­per på tre år, än­da fram till den tid­punkt då den nya are­nan ska stå klar. Kim och Thomas har ska­pat och ut­veck­lat Si­ri­us fram­gångs­ri­ka spel­sy­stem och spe­lidé. På den vä­gen vill vi fort­sät­ta”, sä­ger Si­ri­us ord­fö­ran­de Ove Sjö­blom.

Bergs­trand och La­ger­löf har ta­git klub­ben från di­vi­sion 1 till en nu­va­ran­de tred­je­plats i all­svens­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.