Världs­re­kord igen av Sjö­ström

Hallands Nyheter - - Sporten -

SIMNING: Sa­rah Sjö­ström har gjort det igen.

Sim­stjär­nan sat­te världs­re­kord på 50 me­ter fritt när hon no­te­ra­de 23,10 vid världs­cup­täv­ling­ar­na i Moskva – den här gång­en i kort­ba­na. – Jag för­vän­ta­de mig en bra tid, sä­ger 23-åring­en. Sa­rah Sjö­ström är världs­re­kord­hål­la­re på fy­ra di­stan­ser – 50 och 100 me­ter fritt samt 50 och 100 me­ter fjä­ril – i lång­ba­na.

23-åring­en sat­te världs­re­kord med 14 hund­ra­de­lar när hon vann fi­na­len fö­re den ti­di­ga­re världs­re­kord­hål­la­ren Ra­no­mi Kro­mowidjo­jo, Ne­der­län­der­na. Den nya re­kord­ti­den ly­der 23,10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.