Ana­ly­ser lig­ger bakom Tay­lors målskörd

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHLBERG TT

I för­ra EM satt Jo­die Tay­lor på Ul­le­vis läk­ta­re och in­såg för förs­ta gång­en att hon bor­de va­ra med i det eng­els­ka lands­la­get. I årets EM är hon skyttedrott­ning.

Jo­die Tay­lor de­bu­te­ra­de in­te i lands­la­get för­rän hon var 28 år, i au­gusti 2014 mot Sve­ri­ge. Hon var på plats un­der EM i Sve­ri­ge 2013, men då en­bart som åskå­da­re ef­tersom hon spe­la­de i Gö­te­borg. Och det var då som hon förs­ta gång­en in­såg att hon myc­ket väl skul­le plat­sa i lands­la­get.

– Fle­ra av mi­na klubb­kom­pi­sar i Gö­te­borg var med i det svens­ka lands­la­get, som gick till se­mi­fi­nal. Då för­stod jag att jag ock­så bor­de va­ra med i lands­la­get, sa­de Tay­lor till eng­els­ka me­di­er ti­di­ga­re un­der EM.

Det var först med Mark Samp­son som för­bunds­kap­ten som Tay­lor fick chan­sen. Han tog ut hen­ne till VM i Ka­na­da 2015, trots att hon knappt hun­nit kom­ma till­ba­ka ef­ter en knäo­pe­ra­tion. Och där gjor­de hon mål i kvarts­fi­na­len mot Ka­na­da.

– Det var fan­tas­tiskt, att be­seg­ra hem­ma­na­tio­nen i VM. När vi gjor­de mål tys­ta­de vi 52 000 hem­ma­sup­port­rar. Så vi är re­do för att mö­ta yt­ter­li­ga­re en hem­ma­na­tion nu i EM, sä­ger Tay­lor.

Tay­lor har spe­lat för tolv klub­bar i Storbritannien, Sve­ri­ge, USA, Ka­na­da och Austra­li­en, och det fak­tum att hon långa pe­ri­o­der var bor­ta från Eng­land är sä­kert ett av skä­len till att lands­lags­de­bu­ten dröj­de. Nu är hon oum­bär­lig för lands­la­get.

– Hon be­ty­der myc­ket för oss. Hon be­ty­der många mål för oss och hon har haft en fan­tas­tisk tur­ne­ring, sä­ger lag­kap­te­nen Steph Houghton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.