Fak­ta:

Ur­sus X - Ori­on

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Ur­sus X be­står av Björn Jo­hans­son och Staffan Lückander.

* Ar­tis­ter­na har ti­di­ga­re gjort mu­sik på varsitt håll. Björn Jo­hans­son in­om gen­ren pro­gres­siv rock och Staffan Lückander har bland an­nat va­rit med i var­bergs­ban­det Aca­de­mia.

* De­ras de­bu­tal­bum he­ter Ori­on och be­står av två spår på un­ge­fär 20 mi­nu­ter var.

* In­spi­ra­tio­nen kom­mer från pro­gres­siv rock, världs­mu­sik och folk­mu­sik. Mi­ke Old­fi­eld har va­rit plat­tans tyd­li­gas­te in­flu­ens.

* Al­bu­met har ta­git 20 år att gö­ra klart.

* Ski­van har fått lång­vä­ga lyss­na­re ibland an­nat Sy­da­me­ri­ka och Ita­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.