Fler svens­ka fil­mer vi­sas i To­ron­to

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Det blir än­nu mer svenskt på filmfes­ti­va­len i To­ron­to.

Ti­di­ga­re i vec­kan blev det klart att Borg, som förs­ta svens­ka film nå­gon­sin, öpp­nar fes­ti­va­len. Även Ru­ben Öst­lunds Guld­palm­vin­na­re The Squa­re ska vi­sas i pre­sti­ge­sek­tio­nen Spe­ci­al pre­sen­ta­tions.

Nu till­kom­mer fy­ra svens­ka tit­lar. Den svens­ka sampro­duk­tio­nen The Wi­fe av Björn Runge med Glenn Clo­se i hu­vud­rol­len är en av dem. Den vi­sas i sek­tio­nen Ga­la pre­sen­ta­tions och hand­lar om en kvin­na som off­rat sin ta­lang och si­na dröm­mar för sin ma­ke.

I sam­ma sek­tion som Ru­ben Öst­lunds suc­cé­film vi­sas ock­så sampro­duk­tio­nen Thel­ma av nors­ke Jo­achim Tri­er.

Även kort­fil­mer­na Min bör­da av Ni­ki Lindroth von Ba­hr och Push it av Ju­lia The­lin vi­sas på filmfes­ti­va­len. Bå­da fil­mer­na har un­der året fått ett varmt mot­ta­gan­de runt om i Eu­ro­pa.

Bild: HANS MONTELIUS.

GÄNG­ET ÄR SAMLAT. Med­ver­kan­de i årets Stjär­nor­na på Slot­tet: Pe­ter Jö­back, Ma­ri­an­ne Mörck, Re­gi­na Lund, Ann-lou­i­se Hans­son och Bos­se Par­ne­vik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.