Fak­ta:

Årets del­ta­ga­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

79 år, är ko­mi­ker och en skick­lig imi­ta­tör. Slog ige­nom på 1960-ta­let och har med­ver­kat i oräk­ne­li­ga re­vy­er och tv-sho­wer. Far till gol­fa­ren Jesper Par­ne­vik. Far­far till ar­tis­ten Peg Par­ne­vik. * Ann-lou­i­se Han­son, 73 år, är sång­ers­ka med över 600 lå­tar på me­rit­lis­tan. Hon har med­ver­kat i Me­lo­di­festi­va­len 13 gång­er, vil­ket är svenskt re­kord, men hon har ald­rig vun­nit. * Ma­ri­an­ne Mörck, 67 år, är ope­ras­ång­ers­ka och skå­de­spe­la­re som ut­bil­da­de sig på scen­sko­lan i Gö­te­borg i bör­jan av 1970-ta­let. På se­na­re tid har hon med­ver­kat i Wal­lan­der-fil­mer­na samt tv-se­ri­en Bonus­fa­mil­jen. * Re­gi­na Lund, 50 år, är skå­de­spe­la­re och slog ige­nom stort med tv-se­ri­en Re­de­ri­et. Hon är även po­et, låt­skri­va­re, för­fat­ta­re, konst­när och ar­be­tar i dag även som he­a­ler. * Pe­ter Jö­back, 46 år, är en av vå­ra sto­ra mu­si­kal­stjär­nor och fick sitt sto­ra ge­nom­brott med Kristi­na från Du­ve­må­la och lå­ten Gul­det blev till sand. Han blev den förs­te eu­ro­pén som spe­la­de ti­tel­rol­len i Phan­tom of the ope­ra på Bro­ad­way i New York. *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.