IS tar på sig mos­ké­at­tack i He­rat

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Den ter­ror­stämp­la­de ex­tre­mist­grup­pen IS har ta­git på sig tis­da­gens at­tack mot en mos­ké i af­ghans­ka He­rat, då 30 män­ni­skor dö­da­des och 64 ska­da­des. Fle­ra av döds­off­ren var barn.

I sta­den väx­er nu ils­kan bland den shi­i­tis­ka be­folk­ning­en, en mi­no­ri­tet i det över­vä­gan­de sun­ni­mus­lims­ka Af­gha­nis­tan, som re­gel­bun­det fal­ler of­fer för IS dåd. Shi­i­ter­na an­kla­gar po­li­sen för att in­te ha gjort till­räck­ligt för att skyd­da dem un­der tis­da­gens at­tack.

– Vi ska be­gra­va de dö­da i ef­ter­mid­dag och se­dan gå ut på ga­tor­na och kräva rätt­vi­sa, sä­ger Far­had Dost, som för­lo­ra­de sin ku­sin i at­ten­ta­tet. (TT-AFP)

FOTO: HAMED SARFARAZI/AP/TT

Ett av at­tac­kens of­fer, som får vård på ett sjuk­hus i He­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.