Guld­ring till­ba­ka ef­ter 16 år

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

När dot­tern var sju må­na­der hit­ta­de hon en guld­ring när hon lek­te i san­den på Askö i Tro­sa skär­gård.

Nu – 16 år se­na­re – har äga­ren spå­rats se­dan mam­man lagt upp en ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book, rap­por­te­rar Sö­der­man­lands Ny­he­ter.

– Skönt att änt­li­gen få ge till­ba­ka den, sä­ger Eva Sehl­berg i Salt­sjö-boo till tid­ning­en.

Hen­nes in­lägg de­la­des näs­tan 4 000 gång­er, och nåd­de Ekerö­bon Jan­ne Ve­sa­nen. Ur­sprung­li­gen var det hans mor­fars mor­fars för­lov­nings­ring, som se­dan gått i arv. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.