Smet med hjälp av jord­nöts­smör

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

En oer­fa­ren fång­vakt. Ihop­sam­lat jord­nöts­smör. Det var in­gre­di­en­ser­na i en slug plan som led­de till att tolv per­so­ner lyc­ka­des rym­ma från ett fäng­el­se i Ala­ba­ma i USA.

Med hjälp av smör­gå­spå­läg­get änd­ra­de fång­ar­na num­ret på en av de dör­rar som led­de ut ur fäng­el­set, så att den i stäl­let såg ut som en cell­dörr. De lu­ra­de se­dan den in­tet ont anan­de vak­ten, som job­ba­de i ett kon­troll­rum, att öpp­na fel dörr. Fång­ar­na an­vän­de se­dan klä­der och fil­tar för att klätt­ra över ett sta­ket krönt av tagg­tråd. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.