Ord­val vid Is­ra­el­pro­test ut­reds

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Ju­dar kal­la­des ”apor­nas och svi­nens av­kom­mor” un­der en ma­ni­fes­ta­tion i Helsing­borg. Den ju­dis­ka för­sam­ling­en i nord­väst­ra Skå­ne för­be­re­der en po­li­san­mä­lan om hets mot folk­grupp och po­li­sen har star­tat en ut­red­ning på eget ini­ti­a­tiv, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter Helsing­borg.

Fle­ra ma­ni­fes­ta­tio­ner har hål­lits i re­gi av Svensk-pa­les­tins­ka cent­ret i Helsing­borg ef­ter oro­lig­he­ter­na på Tem­pel­ber­get i Je­ru­sa­lem och fil­mer från des­sa sprids i so­ci­a­la me­di­er. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.