Tra­fik­re­kord på Öresunds­bron

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Ald­rig ti­di­ga­re har så många for­don kört över Öresunds­bron som lör­da­gen den 22 juli: 32 000 styc­ken. He­la juli var en re­kord­må­nad för bron mel­lan Sve­ri­ge och Dan­mark, med to­talt 847 100 över­far­ter, skri­ver Öresunds­bro­kon­sor­ti­et i ett press­med­de­lan­de. Jäm­fört med juli för­ra året är det en upp­gång med 1,5 pro­cent.

Det är tred­je året i rad som det sätts tra­fik­re­kord på bron just i juli. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.