I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

USA. In­sti­tu­tio­nen för mil­jö­skydd ska för­stö­ra över ett ton il­le­galt el­fen­ben i Cen­tral Park för att upp­märk­sam­ma ele­fan­ter­nas si­tu­a­tion.

IRAN. In­stal­la­tions­ce­re­mo­ni för om­val­da pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni.

JAPAN. Re­ge­rings­om­bild­ning vän­tas ef­tersom pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abes opi­ni­ons­siff­ror sjun­ker och för­svars­mi­nis­tern är in­blan­dad i en skan­dal.

SOMMARPRAT. Fi­lo­so­fen Jon­na Bor­ne­mark som­marpra­tar i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.