Jon­na grun­nar på li­vets sto­ra frå­gor

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Or­det fi­lo­so­fi här­stam­mar från de gre­kis­ka or­den för vän (phi­los) och kun­skap, ve­tan­de (sop­hia). Jon­na Bor­ne­mark är do­cent och lek­tor i fi­lo­so­fi och hen­nes ”Som­mar i P1” går i tän­kan­dets tec­ken. P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.