Vil­ka lyc­kas nå fi­na­len i EM?

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Det är se­mi­fi­nal­dags i fot­bolls-em. SVT sän­der kväl­lens förs­ta drabb­ning mel­lan Dan­mark och Ös­ter­ri­ke, och TV12 vi­sar mat­chen mel­lan Eng­land och Ne­der­län­der­na.

SVT2 18.00, TV12 20.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.