Kyr­kan vill ha fler plat­ser

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Sankt Jör­gens kyr­ko­gård ska bli stör­re, i al­la fall om Svens­ka kyr­kan får som man vill. Kyr­kan vill kö­pa en del av mar­ken som an­grän­sar till den nu­va­ran­de kyr­ko­går­den men som ock­så är en del av pro­me­nad­strå­ket Häl­sans stig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.