FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Där­för snur­ra­de he­li­kop­tern över Fal­ken­berg”:

Ag­ne­ta Sun­dén Tack men nå­gon sva­ra­de snab­ba­re än Hn,kans­ke kan Ni istäl­let sva­ra på var­för vi ej fick HN i post­lå­dan idag

Rasmus Ha­va­gård Tho­mas Gustafsson

Åse Ros­berg I ca 1 tim­ma cir­ku­le­ra­de den över Wil­ly's/sta­tio­nen/kor­set. Knap­past tu­ris­ter Ann­he­len Ny­lan­der Dom är in­te rik­tigt vak­na på HN .... har dom mis­sat he­la po­lis på­dra­get på em? Det va ju en li­te mer in­tres­sant frå­ga än tu­rist­flyg­ning­en på kväl­len! Ola Ny­lan­der Det verkar som po­li­sen har se­mes­ter ock­så som in­te vet var de­ras he­li­kopt­rar be­fin­ner sig på da­gar­na .

BILD: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.