Chemtrails gri­sar ner him­len

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

MILJÖFRÅGOR. SMHI vi­sa­de att det skul­le bli höga stöj­moln över Västsverige den 22 ju­li. Vad blev det då för moln? Det blev sto­ra fe­ta chemtrails från flyg­plan som gri­sa­de ner he­la him­len. Jag kän­de ock­så kons­tig lukt.

Hur kan det­ta enor­ma mil­jö­brott få på­gå mitt fram­för vå­ra ögon ut­an att vi pro­te­ste­rar? Det­ta illdåd mås­te stop­pas. NU!

Med­ve­ten gub­be

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.