Trä­den på tor­get be­skärs – ett år se­na­re

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: För ett år se­dan gick de­bat­ten hög om vad som skul­le gö­ras med de vild­vux­na löv­trä­den på tor­get. I sep­tem­ber i fjol be­slu­ta­de hamn- och ga­tu­nämn­den till slut att aven­bo­kar­na som om­ger tor­get skul­le be­skä­ras, med for­mu­le­ring­en ”om möj­ligt om­gå­en­de”. Trä­den har se­dan dess vux­it sig än­nu stör­re, men nu har hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en kom­mit med ett be­sked.

– Trä­den ska klip­pas nu i sep­tem­ber. Det är möj­ligt att man gör en prov­klipp­ning på trä­den vid Drott­ning­ga­tan, sä­ger To­mas Kas­pers­son på ham­noch ga­tu­för­valt­ning­en.

Bild: SIMON CARLS­SON

GRANNÄNGEN. Här på ängen och ner mot vat­ten­tor­net som syns i bak­grun­den vill Svens­ka kyr­kan an­läg­ga fler be­grav­nings­plat­ser. Sta­ke­tet till hö­ger mar­ke­rar den nu­va­ran­de av­gräns­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.