Fak­ta:

In­li­nes i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Un­der 90-ta­let väx­te spor­ten ex­plo­sivt och 1993 blev In­li­nes en del av Svens­ka skrid­sko­för­bun­det. 1997 för­ut­spåd­de gi­gan­ten Ni­ke att In­li­nes skul­le va­ra värl­dens störs­ta sport 2005. * Man kan täv­la i tre oli­ka gre­nar in­om in­li­nes, speed­ska­ting, ag­gres­si­ve och hoc­key. Var­bergs Rullskrid­sko­klubb är en av två klub­bar som har en god­känd ba­na i Sve­ri­ge. Där är det speed­ska­ting som gäl­ler och var­je mån­dag 18.00 är det trä­ning för ung­do­mar.

Bild: ALINE LESSNER

SKYDD. Hand­leds­skyd­den är minst li­ka vik­ti­ga som hjäl­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.