Fär­re nya fö­re­tag bil­da­des un­der ju­li

Hallands Nyheter - - Nyheter - JON­NA NILSSON jo­ni@hn.se

An­ta­let ny­star­ta­de fö­re­tag öka­de na­tio­nellt un­der ju­li, jäm­fö­rel­se­vis med sam­ma må­nad i fjol. I Hal­land var det där­e­mot tvärtom. Här re­gi­stre­ra­des fär­re nya fö­re­tag un­der som­mar­må­na­den.

Ef­ter sju må­na­der av till­ba­ka­gång i bör­jan av året ökar nu an­ta­let ny­star­ta­de fö­re­tag na­tio­nellt. To­talt re­gi­stre­ra­des 3 709 nya fö­re­tag i Sve­ri­ge un­der ju­li må­nad, en ök­ning med 8,2 pro­cent se­dan i fjol.

97 AV DEM eta­ble­ra­des i Hal­land. Det är en minsk­ning med 11 pro­cent se­dan i fjol, då 109 nya fö­re­tag star­ta­de upp un­der sam­ma må­nad, en­ligt ny sta­tistik från Bo­lags­ver­ket.

Den mest po­pu­lä­ra bo­lags­for­men hos de ny­star­ta­de fö­re­ta­gen är ak­tie­bo­la­gen, som såg en ök­ning med 5,6 pro­cent.

– Fy­ra av fem jobb ska­pas i små­och me­del­sto­ra fö­re­tag och där­för är det gläd­jan­de att fler väl­jer att star­ta eget, sä­ger Vis­ma Spcs fö­re­ta­gar­ex­pert Boo Gunnarson, som be­ställt un­der­sök­ning­en, i ett press­med­de­lan­de.

”Fy­ra av fem jobb ska­pas i små- och me­del­sto­ra fö­re­tag och där­för är det gläd­jan­de att fler väl­jer att star­ta eget.”

BOO GUNNARSON Vis­ma Spcs fö­re­ta­gar­ex­pert

EN­LIGT EN Si­fo­un­der­sök­ning från i vint­ras dröm­mer var tred­je svensk om att star­ta eget fö­re­tag. Bland de unga mel­lan 18 och 29 är siff­ran än­nu hög­re. Där vill varan­nan star­ta eget.

Bild: STINA STJERNKVIST/TT

GO­DA LAGER. I Hal­land har det in­te va­rit nå­gon brist på blod, sä­ger Ca­ri­na Jo­hans­son, av­del­nings­chef för Blod­cen­tra­len vid Hal­lands sjuk­hus Halm­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.