TIPS 1: AKTIVITET

Hallands Nyheter - - Nyheter -

– Det är kul att gö­ra nå­got så att man kan skrat­ta till­sam­mans. Bow­la el­ler spe­la mi­ni­golf och kä­ka en glass. Folk vill in­te all­tid sit­ta fast i tre tim­mar på en mid­dag ut­an nå­got som tar un­ge­fär en tim­me el­ler så, sä­ger Jay Lin­delyc­ke (till hö­ger).till­sam­mans med Andre­as Bengts­son (väns­ter) har han ska­pat Goo­do­nes.

* So­ci­e­ten el­ler Sol­vi­ken är bra mi­ni­golf­ba­nor i Var­berg. * I Fal­ken­berg hittar man gröna spel­pla­ner i Val­lar­na och vid Skrea strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.