TIPS 3: QUIZ

Hallands Nyheter - - Nyheter -

– Man kan kö­ra quiz på oli­ka pu­bar, då får man klu­ra ge­men­samt och snac­ka, sä­ger Andre­as Bengts­son.

* I Fal­ken­berg finns det pubquiz på bland an­nat Har­rys och

Ama­deus. * I Var­berg kan man till ex­em­pel ta sig till Roc­kers pub, Har­rys el­ler Lan­ter­nan för en run­da frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.