Rökt fisk med smör­slung­a­de rä­di­sor

Hallands Nyheter - - Mat -

FÖR 4 PORTIONER, 15 MI­NU­TER

Bu­sen­kel som­mar­mat med mas­sor av smak. Det hän­der nå­got häf­tigt med rä­di­sor när man tilla­gar dem. De blir vac­kert ro­sa och får dessutom en helt an­nan kon­si­stens. Al­la sor­ters rökt fisk pas­sar fint till.

1-2 knip­pen rä­di­sor vat­ten salt 25 g smör 1 ci­tron + ex­tra 1 li­ten knip­pa dill flingsalt cir­ka 500 g val­fri rökt fisk, till ex­em­pel varm­rökt lax el­ler sik Skölj och an­sa rä­di­sor­na. Skär dem even­tu­ellt i mind­re bitar.

Häll upp en bot­ten­sky­la vat­ten med li­te salt i en ka­strull. Blan­che­ra el­ler ång­ko­ka i en sil el­ler ång­koksin­sats i 2-3 mi­nu­ter el­ler tills rä­di­sor­na bör­jar skif­ta färg. Slå av even­tu­ellt över­bli­vet vat­ten.

Till­sätt smör, ri­vet ci­tron­skal och saft samt dill. Vänd runt och värm tills smö­ret har smält. Strö över li­te flingsalt.

Lägg upp fis­ken på ett fint fat med ex­tra ci­tron­klyf­tor och ser­ve­ra med rä­di­sor­na vid si­dan om. Li­te kokt färsk­po­ta­tis kan ock­så va­ra gott till. Att dric­ka till Ste­in­scha­den Grü­ner Velt­li­ner (4320), 79 kro­nor Al­ko­hol­fritt: Fru Nor­din (1915), 55 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.