Par­la­men­tet stöt­tar Te­mer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BRASILIEN. Bra­si­li­ens pre­si­dent Michel Te­mer slip­per åtal för kor­rup­tion.

Ef­ter nio tim­mars in­ten­siv debatt rös­ta­de par­la­men­tet klart till hans för­del.

”Nu är det dags att in­ve­ste­ra i lan­det. Brasilien är re­do att bör­ja växa igen”, sä­ger pre­si­den­ten i ett ut­ta­lan­de.

Pre­si­den­ten an­kla­gas för att ha ta­git emot sto­ra sum­mor i mut­peng­ar. Ut­red­ning­en kring de mut­här­vor som har nys­tats upp i Brasilien un­der de se­nas­te åren är den störs­ta ge­nom ti­der­na och in­klu­de­rar ett hund­ra­tal po­li­ti­ker. (TT-AFP-AP-REU­TERS)

FOTO: ERALDO PERES/AP

Hand­ge­mäng i par­la­men­tet fö­re om­röst­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.